Запејте сите ангели
Дванајсти август посветен,
се роди трет Илинден,
среде Скопје храм македонски
на Свети Климент Охридски.

Запејте сите ангели,
загрмете стари камбани,
збирајте се, Македонци,
бидете благословени.

Времиња тешки минаа,
срцата ни ги кинеа,
кога наша црква газеа,
ѕвезди од небо паѓаа.

Запејте сите ангели,
загрмете стари камбани,
збирајте се, Македонци,
бидете благословени.

Храмот е вознес за вечни времиња,
гордост на Македонија,
признале некои или не,
со тебе, мајко, постоиме.

Запејте сите ангели,
загрмете стари камбани,
збирајте се, Македонци,
бидете благословени.

Гоце – Запејте сите ангели

Запејте сите ангелиДванајсти август посветен,се роди трет Илинден,среде Скопје храм македонскина Свети Климент Охридски.Запејте сите ангели,загрмете стари камбани,збирајте се, Македонци,бидете благословени.Времиња тешки минаа,срцата ни ги кинеа,кога наша црква газеа,ѕвезди од небо паѓаа.Запејте сите ангели,загрмете стари камбани,збирајте се, Македонци,бидете благословени.Храмот е вознес за вечни времиња,гордост на Македонија,признале некои или не,со тебе, мајко, постоиме.Запејте сите ангели,загрмете стари камбани,збирајте се, Македонци,бидете благословени.

Gepostet von Music/Muzika/Музика am Freitag, 28. September 2018