Меморија – Не Барајте Вино (Оган Под Ѕвездите)

Не сум веќе, оган под ѕвездите,
не сум ѕвезда што сјае, во ноќите,
во овој час чуствувам,
еден бел коњ умира,
в градите на некоја планина.

Мојот дом, од името далеку е,
пуштете ме да ја видам светлината,
сонцата денес, силно нека светат,
и птиците, да се вратат на југ.

Не барајте вино, испиено е,
единствено што можам, е да излезам,
со вас, на парадите.

Не барајте вино, испиено е,
единствено што можам, е да излезам,
со вас, на парадите.

Ноќва виното, во крвта ми е,
црвено вино, црвени знамиња,
црвено вино, црвени знамиња,
пред очите на сигурно

Не сум веќе, оган под ѕвездите,
не сум ѕвезда што сјае, во ноќите,
сонцата денес, силно нека светат,
и птиците, да се вратат на југ.

Не барајте вино, испиено е,
единствено што можам, е да излезам,
со вас, на парадите.

Не барајте вино, испиено е,
единствено што можам, е да излезам,
со вас, на парадите.

… и птиците, да се вратат на југ.

Меморија – Оган Под Ѕвездите

Меморија – Не Барајте Вино (Оган Под Ѕвездите)Не сум веќе, оган под ѕвездите,не сум ѕвезда што сјае, во ноќите,во овој час чуствувам,еден бел коњ умира,в градите на некоја планина.Мојот дом, од името далеку е,пуштете ме да ја видам светлината,сонцата денес, силно нека светат,и птиците, да се вратат на југ.Не барајте вино, испиено е,единствено што можам, е да излезам,со вас, на парадите.Не барајте вино, испиено е,единствено што можам, е да излезам,со вас, на парадите.Ноќва виното, во крвта ми е,црвено вино, црвени знамиња,црвено вино, црвени знамиња,пред очите на сигурноНе сум веќе, оган под ѕвездите,не сум ѕвезда што сјае, во ноќите,сонцата денес, силно нека светат,и птиците, да се вратат на југ.Не барајте вино, испиено е,единствено што можам, е да излезам,со вас, на парадите.Не барајте вино, испиено е,единствено што можам, е да излезам,со вас, на парадите…. и птиците, да се вратат на југ.=========================Македонија на МакедонцитеMacedonia for the MacedoniansМнМ | MnM=========================The symbol in the backgroundis the first flag of the Republicof Macedonia (1991-1995).It was changed due to Greekprotest, but still remains inthe hearts and minds ofMacedonians as the trueflag and is kept as anethnic symbol for theMacedonians tillthis day.It was used first by theMacedonian AncientKing Dynasty and istoday known as theStar of Kutlesh orStar of Vergina.

Gepostet von Music/Muzika/Музика am Freitag, 28. September 2018

=========================
Македонија на Македонците
Macedonia for the Macedonians
МнМ | MnM
=========================
The symbol in the background
is the first flag of the Republic
of Macedonia (1991-1995).
It was changed due to Greek
protest, but still remains in
the hearts and minds of
Macedonians as the true
flag and is kept as an
ethnic symbol for the
Macedonians till
this day.
It was used first by the
Macedonian Ancient
King Dynasty and is
today known as the
Star of Kutlesh or
Star of Vergina.