Послушајте патриоти-Гоце Арнаудов

Послушајте патриоти,
да ви кажам словото.
На Ѓурѓовден бев затворен,
в црни темни зандани.
На Ѓурѓовден бев затворен,
в црни темни зандани.

Во зандани бев затворен,
од проклети шпиуни.
Од проклетите шпиуни,
неразбрани трговци.
Од проклетите шпиуни,
неразбрани трговци.

Ах немојте ме мачите,
јас сум невин како цвет.
Сум се борел за слобода,
за човечки правдини.
Сум се борел за слобода,
за човечки правдини.

Ах да знае мојта мајка,
гробот да ми ископа.
Гробот да ми го ископа,
спрема јасното сонце.
Гробот да ми го ископа,
спрема јасното сонце.

И на гробот да напише,
тук почива маченик.
Тук почива Александро,
Караѓуле Охридски.
Тук почива Александро,
Караѓуле Охридски.

Послушајте патриоти-Гоце Арнаудов

Послушајте патриоти-Гоце АрнаудовПослушајте патриоти, да ви кажам словото.На Ѓурѓовден бев затворен,в црни темни зандани.На Ѓурѓовден бев затворен,в црни темни зандани.Во зандани бев затворен,од проклети шпиуни.Од проклетите шпиуни,неразбрани трговци.Од проклетите шпиуни,неразбрани трговци.Ах немојте ме мачите,јас сум невин како цвет.Сум се борел за слобода,за човечки правдини.Сум се борел за слобода,за човечки правдини.Ах да знае мојта мајка,гробот да ми ископа.Гробот да ми го ископа,спрема јасното сонце.Гробот да ми го ископа,спрема јасното сонце.И на гробот да напише,тук почива маченик.Тук почива Александро,Караѓуле Охридски.Тук почива Александро,Караѓуле Охридски.

Gepostet von Music/Muzika/Музика am Montag, 1. Oktober 2018